HOME       MEMBERS AREA      VISION & MISSION      MEMBERSHIP REGISTRATION      CONFERENCE REGISTRATION       IMPRINT

Missie, visie en lidmaatschap

Missie:
 
The European Association for Horse Assisted Education (EAHAE) is een platform dat zorg draagt voor informatieverstrekking, communicatie, opleiding, certificering, onderzoek en publicatie van artikelen met betrekking tot alle soorten van training en ontwikkeling met behulp van paarden.

Visie:
 
Horse Assisted Education (verder) ontwikkelen tot algemeen geaccepteerde  vorm van persoonlijke en professionele ontwikkeling in (niet uitsluitend Europese) bedrijven, organisaties, instituten, genootschappen en voor persoonlijke doeleinden. 

Word lid:

De EAHAE is in 2004 opgericht als Europees platform. Inmiddels functioneert het als een wereldwijd platform voor iedereen die betrokken is bij Horse Assisted Education in persoonlijke- en professionele ontwikkeling.

Het doel is samen te werken en te delen daar waar het gaat om informatieverstrekking, communicatie, opleiding, certificering, onderzoek en publicatie ten behoeve van alle soorten Horse Assisted Education. Iedereen die nu met paarden werkt ten behoeve van persoonlijke en professionele ontwikkeling, en iedereen die dat in de toekomst wil gaan doen, is van harte welkom als ‘vriend’.

HorseDream is de stuwende kracht achter het EAHAE platform. Deze organisatie stelt alles in het werk om de visie, Horse Assisted Education ontwikkelen tot een algemeen geaccepteerde vorm van persoonlijke en professioneleontwikkeling in (niet uitsluitend Europese) bedrijven, ondernemingen, organisaties, instituten, genootschappen en voor persoonlijke doeleinden, te realiseren.

Lidmaatschap wordt uitsluitend verstrekt op grond van goedvinden van het bestuur van de EAHAE. Leden die gedrag vertonen dat door het bestuur beschouwd wordt als niet in overeenstemming is met de goede gebruiken binnen de organisatie of in het werkgebied van Horse Assisted Eduction in het algemeen, worden met onmiddelijke ingang geschorst.

De EAHAE staat haar leden niet toe banden te hebben met of technieken te gebruiken die in verband gebracht kunnen worden met de Scientology filosofie (L. Ron Hubbard) of welke sekte dan ook. Leden die deze regel overtreden worden met onmiddelijke ingang uitgesloten van lidmaatschap. 

De officiële voertaal binnen het platform is Engels.